Navigace

KDO JSME
REVITALIZACE KUKS O. P. S.

Jsme moderní marketingová organizace a oficiální destinační společnost barokního areálu Kuks a Braunova Betléma.

Jsme destinační společnost: moderní marketingová organizace a oficiální destinační společnost barokního areálu Kuks. Propagujeme jej jako turistickou destinaci a poskytujeme informace o službách pro turisty. 

Jsme rozvojová agentura: pomáháme s rozvojem Kuksu, aby se tyto bývalé barokní lázně staly lákavým cílem turistů, ale přitom zůstaly příjemným místem pro život místních.

Jsme nezisková organizace: obecně prospěšná společnost. Každou korunu, kterou získáme, investujeme do Kuksu. Malé obci Kuks pomáháme získávat peníze z grantů, dotací a příspěvků. 
 Z preambule zakládací smlouvy

Královéhradecký kraj a obec Kuks vědomi si významu cestovního ruchu v životě jednotlivců i pro rozvoj společnosti jako celku tímto vyjadřují zájem na revitalizaci území Kuksu spočívající zejména ve zkvalitnění turistické infrastruktury na levém, případně pravém břehu a zajištění aktivit vedoucích k rozvoji celého území Kuksu a okolí.

Zakladatelé tímto vyjadřují vůli podílet se na financování a podpoře činnosti této společnosti ze svých rozpočtů a zabezpečit tak realizaci výše uvedeného záměru včetně případného zabezpečení provozu. S ohledem na výše uvedené skutečnosti zakladatelé zároveň vyjadřují svou vůli poskytnout součinnost při přípravě a realizaci projektů a při přípravě podkladů k podání žádosti o dotace.
 

Zakládací smlouva (pdf, 2.6 MB)
Statut společnosti (pdf, 4.2 MB)


 

OCENĚNÍ A CERTIFIKACE

Velká cena cestovního ruchu 2020
Cena za turistický produkt - okruh s rozšířenou realitou

Zlatý Erb 2018
Cena ministryně pro místní rozvoj pro turistický web ZKUSKUKS.cz

Tour Region Film 2017
Hlavní cena pro videospot a turistický web ZKUSKUKS.cz

Europa Nostra 2017
Cena Evropské Unie pro kulturní dědictví za obnovu Hospitálu Kuks pro NPÚ

Tourist Propag 2017
zvláštní cena CzechTourism a cena Asociace turistických center ČR v soutěži o nejlepší turistický materiál

DestinaCZe 2016
1 místo v soutěži o nejlepší destinaci České republiky v kategorii Fénix

Guest Review Awards 2016
Booking.com
10 bodů z 10 od spokojených hostů

Stavba roku 2016
Zvláštní cena Ministerstva kultury a ocenění v soutěži pro Hospitál Kuks

Tourist Propag 2016
1. místo a cena poroty v soutěži o nejlepší turistický materiál

Hvězda severovýchodu
3. místo v soutěži o nejlepší projekt podpořený z EU fondů

DestinaCze 2013
3. místo v soutěži o nejlepší destinaci České republiky v kategorii Genius loci

Tourmap 2014
3. místo v mezinárodní soutěži o nejlepší turistickou mapu

Tour Region Film 2012
Zvláštní cena odborné poroty mezinárodního festivalu pro spot Zkus Kuks

 

Certifikované informační centrum
Klasifikační třída C
Uděluje A. T. I. C.
www.aticcr.cz

Český systém kvality služeb
Certifikovaná kvalita služeb
Uděluje Ministerstvo pro místní rozvoj
www.csks.cz

Cyklisté vítáni
Perfektní zázemí pro cyklisty
Uděluje Nadace Partnerství
www.cyklistevitani.cz

 

NAŠE VIZE A STRATEGIE

Nemluvíme do větru a neděláme věci bez rozmyslu. Máme vizi, jak by měl Kuks vypadat, a máme strategii, jak vás přimět, abyste přijeli už tuto sobotu. Koukněte se.


Vize 2019+ plán rozvoje pro barokní areál Kuks
Vize 2019+ (pdf, 33,6 MB)
 

Strategie rozvoje Kuksu (pdf, 60 MB)
Vize Kuks 2015–2019 (pdf, 63 MB)

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Slohová cvičení, bez kterých by to snad ani nešlo. Nebojte, není to nuda. Nádherné fotografie, chutné koláčové graf a desítky stran poutavého čtení. 
VÝROČNÍ ZPRÁVY > 

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Správní rada
Miroslav Vlasák (předseda správní rady), Mgr. Martina Berdychová, MUDr. Zdeněk Fink, Adam Valenta, Jiří Beran, Tomáš Ledvinka.

Dozorčí rada
JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. (předseda dozorčí rady), Karel Benček, Jaroslav Filip.

Statutání zástupce
Ing. Martin Puš, ředitel společnosti (od 10. 10. 2016)


 


MŮŽEME VÁM POMOCI? 

Máte otázku? Promluvte si s námi
nebo napište. Určitě vám pomůžeme.
Volejte 499 422 423.
ODESLAT DOTAZ EMAILEM >

 

Tento web vznikl v rámci projektu Kuks–Braunův kraj. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
 

Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.